Finncont öppnar kontor i Sverige

Finncont – ett av de största företagen i Europa inom rotationsgjutning och tillverkning av IBC-behållare – har nu i mars öppnat ett nytt kontor i Billdal utanför Göteborg. Det finländska företaget har en stark marknadsposition i Skandinavien och genom det nya kontoret kommer man närmare sina kunder.

För att ytterligare stärka sin position i hela Skandinavien har företaget öppnat ett nytt kontor utanför Göteborg. Samtidigt blir Magnus Steneby försäljningschef för den skandinaviska marknaden. Han kommer att dela ansvaret med den nuvarande försäljningschefen Ahti Salminen.

– Kunderna efterfrågar direkt och lokal support. Med vår nya bas i Göteborg kommer vi att kunna vara mer lyhörda för behoven på den lokala marknaden och samtidigt kunna erbjuda bättre service, förklarar Timo Raiskinmäki, Sales Director på Finncont.

Finnconts starka marknadsposition i Skandinavien grundar sig framför allt på IBC-behållare i metall och plast och på den innovativa Aktivcontainern med skräddarsydda lösningar för kylning, uppvärmning och omrörning. Finnconts produkter löser många utmaningar i hanteringen av kemikalier och livsmedel. Tack vare elegant design, lång livslängd och miljövänliga lösningar samt de allt strängare ADR-bestämmelserna tror företaget att efterfrågan på dess produkter i framtiden ytterligare kommer att öka.

Andra framgångsfaktorer för Finncont är kompetens och innovativitet. Företagets egen produktutvecklingsenhet Finncont Design Studio konstruerar och tillverkar unika och kostnadseffektiva produktlösningar av plast och metall, skräddarsydda efter kundens behov. Den egna enheten möjliggör en smidig produktutvecklingsprocess.

Kontaktuppgifter till Finnconts kontor i Göteborg:

Finncont Oy
Kungsporten 4 A
42750 Billdal
tel. + 46 31 939 500
Direkt Magnus +46 319 395 50

Ytterligare information:Timo Raiskinmäki, Sales Director, Finncont Oy, gsm +358 44 751 1001, email timo.raiskinmaki@finncont.com

Magnus Steneby, försäljningschef, Finncont Oy, gsm +46 76 866 2239, email magnus.steneby@finncont.com