Kunderfarenheter

BRP Finland är en tillverkare av snöskotrar som startade år 1967, och som verkat under det nuvarande namnet sedan år 2005. Företaget är en del av den internationella koncernen BRP Corporate.

”Finncont Oy är BRP:s långvariga underleverantör och samarbetspartner, som tillverkar bränslebehållare och bagagefack till våra snöskotrar. Det nära samarbetet har pågått i över 10 år och har med tiden utvecklats till ett öppet och funktionellt samarbetet. Den centrala egenskapen hos BRP:s produkter är en tekniskt och utseendemässigt funktionell design, och Finnconts Design Studio har tillfört mervärde till våra produkter.”

Jari Jokelainen
BRP Finland Oy

Ekokem är Finlands ledande producent av tjänster inom miljövården.

”Finncont levererar IBC-förpackningar och plastprodukter till oss, både som standardprodukter och tillverkning av Ekokems egna produkter. Vi har samarbetat i över 15 år. Produkterna är pålitliga och samarbetet fungerar smidigt, eftersom Finncont har en egen sakkunnig kontaktperson inom varje produktområde. Inom miljöområdet ändras standarder och lagstiftning i rask takt, varför vår leverantör måste ha kunnande om och förmåga att reagera på sådana ändringar i god tid. Även i detta avseende är vi nöjda med vårt samarbete med Finncont.”

Jyrki Malinen
Ekokem Oy Ab

Diesel-Piggy är en bra grej
På Jussilas gård i Virrat, odlas spannmål och hö. De uppskattar Diesel-Piggy mest för att bränslet bevaras väl, till sista droppen, utan att det blir kondensvatten i tanken.

"Moderna traktorer är väldigt känsliga för dieselkvalitet. I Diesel-Piggy finns ej risk för rostflagår i bränslet. Yttre skalet ger skydd för väder och vind och fungerar även som invallning. Diesel-Piggy smälter väl in i landskapet, designen är mycket lyckad."

Pekka Jussila
Jussilas gård

Nafta-Nasu uppfyller direktiven
Ari Hakala från Alavus, har lantbruk med grisar. Ari odlar även spannmål och hö Diesel-Piggy kom till gården för ett år sedan.

"Diesel-Piggy är snygg och praktisk och klarar även vinterkylan. Själva bränsletanken är placerad tryggt inuti ytterhöljet. Mätarna och pump är väll skyddade bakom trynet. Piggy uppfyller även jordbrukets hårda miljökrav. Gamla rostiga bränsletankar i stål är riskabla. Jag är mycket nöjd med min Diesel-Piggy."

Ari Hakala
Hakalas gård

Kiilto Oy är ett finskt familjeföretag inom kemibranschen grundat år 1919. Till affärsverksamheten hör utveckling, tillverkning och marknadsföring av lim och motsvarande produkter.

”Vi har samarbetat med Finncont sedan år 1984. Finncont levererar och underhåller våra metall- och plastcontainrar samt behållare för råmaterial. Samarbetet har varit smidigt, Finnconts kontaktpersoner är kompetenta och vi har alltid hittat lösningar, även i problemsituationer. Miljövärdena är viktiga för Kiilto därför vi är särskilt nöjda med vår nuvarande lösning med återvinningsbara containrar, vilket har medfört avsevärt minskat avfallsmängd i leveranskedjan.”

Keijo Salomäki
Kiilto Oy

Konevuori Oy är ett markbyggnadsföretag grundat år 1989 som verkar i Södra Finland. Företagets verksamhetsområden är krävande entreprenadmaskiner, maskinuthyrning och försäljning av stenmaterial.

”Finncont levererar bränsletankar till oss för tankning av entreprenadmaskinerna. Genom en enda kontaktperson sköts alla ärenden smidigt. Finnconts kontaktperson är inte bara en försäljare, utan följer även noga utvecklingen inom branschen och är alltid informerad om nya bestämmelser. Även den individuella servicen är ett plus: Finncont skräddarsyr bland annat behållarnas lock- och låsmekanismer så att de passar våra behov.”

Jari Kekkonen
Konevuori Oy

Lassila & Tikanoja är specialiserat på miljövård, miljöprodukter samt servicetjänster för fastigheter och anläggningar och är en betydande leverantör av träbaserade biobränslen, återvinningsbränslen och återvunnet material. Lassila & Tikanoja har verksamhet i Finland, Sverige, Lettland och Ryssland.

”Finncont tillverkar bland annat kompostorer, djupinsamlingsbehållare, ekotoaletter, avfalls- och sandbehållare och andra motsvarande produkter åt Lassila & Tikanoja. Vårt samarbete har vuxit och utvecklats under de 25 år vi har arbetat tillsammans. Finncont erbjuder oss mervärde särskilt som samarbetspartner vid produktutveckling. Vi samarbetar intensivt under hela produktens utvecklingscykel för att uppnå ett optimalt resultat.”

Matti Pajunen
Lassila&Tikanoja

Rocla Oy grundades år 1942 och utvecklar, tillverkar och marknadsför eldrivna förrådstruckar och automattrucksystem samt underhållsflöden och dataflöden som behövs under produkternas livscykel.

”I Roclas sortiment ingår flera olika märkesprodukter, i vilka det ingår truckdelar i plast som rotationsgjuts hos Finncont. Finncont har med sina högkvalitativa produkter varit med i utvecklingen av våra varumärken. Efter vårt samarbete som varat i mer än 15 år kan vi säga att Finncont är en aktiv, pålitlig och positiv samarbetspartner som sköter om sina kunder.”

Jarmo Seppänen
Rocla Oy

Företaget The Valspar (Finland) Corporation Oy är en del av det amerikanska Valspar-företaget, ett av världens ledande utvecklare, tillverkare och försäljare av Coil Coating-produkter avsedda för lackering av stål- och aluminiumplåt.

”Finncont säljer och underhåller de containrar vi använder för transport av lacker. Inom vårt verksamhetsområde är det mycket viktigt med säkerhet, tillförlitlighet och standardenliga produkter. Det första man tänker på när det gäller Finncont är just säker och tillförlitlig service. De månar om kundrelationerna och kontaktverksamheten är aktiv. Vi är mycket nöjda även med att de vid behov skräddarsyr servicepaket som passar våra behov.”

Tuija Porras
The Valspar (Finland) Corporation Oy

Valtra Oy Ab utvecklar, tillverkar, marknadsför och underhåller Valtra-traktorer. Valtra har tillverkat traktorer sedan år 1951 och företagets rötter sträcker sig ända till år 1832.

”Finncont tillverkar bränslebehållare, luftkanaler samt ureabehållare för den nya generationens motorer i Valtra-traktorerna. Samarbetet har ur vår synvinkel fungerat mycket bra. Finncont har stor kompetens och sakkunskap om olika tillverkningsalternativ och råmaterial. I produktutvecklingsfasen är detta särskilt viktigt för oss för att till exempel hitta hållbara metoder och kostnadseffektivare tillverkningsprocesser.”

Ari Janhunen
Valtra Oy Ab