Den skräddarsydda AktivContainern

Aktiivikontti

Skapa mervärde

Finnconts AktivContainer uppfyller de mest utmanande behoven i produktionsprocessen, för transporter och för lagring. Innovativa och flexibla funktioner för uppvärmning, kylning och omrörning, anpassade till kundens behov. AktivContainerns flexibla omrörare fungerar även med produkter som har hög viskositet. Omröraren är lätt att rengöra, eftersom den kan lyftas ur containern. Uppvärmning och kylning fördelas mycket jämnt över hela den inre ytan, även vid temperaturer över 100°C. AktivContainern tillför mervärde, vilket märks genom att våra kunders produkter får ökad konkurrenskraft och produktionens effektivitetet förbättras.

Kunderfarenheter

Innovativ design

RecondOil AB uppskattar Finnconts IBC-behållare eftersom de är flexibla och kostnadseffektiva. Den modulära designen gör att behållaren smidigt kan passas in som en del av produktionsprocessen. Behållarens viktigaste egenskaper är de innovativa lösningarna anpassade till kundens behov. Vårt samarbete med Finncont är mycket bra.

Thomas Persson, processexpert,
RecondOil AB, Sverige


Effektivitet och kvalitet på toppnivå

Vi arbetar hårt för att effektivisera vår produktion till toppnivå. Därför ställer vi höga krav. Vanliga passiva behållare är inte tillräckligt effektiva för oss. Finnconts IBC-behållare har visat sig vara mycket kostnadseffektiva och deras leveranstider motsvarar våra behov. Vi har förtroende för finska tillverkare.

Riho Söber, produktionschef,
Liviko, Viro

Försäljning och kontakt

Försäljningskontor i Göteborg

Magnus Steneby
Kungsporten 4 A
42750 Billdal
mobil +46 76 866 2239
magnus.steneby(at)finncont.com

Export

Päivi Hakala
tel. +358 3 485 4250
paivi.hakala(at)finncont.com